Chwilówki - porównanie kredytów dla różnych kwot i terminów spłaty

Porównanie pożyczek oferowanych przez poszczególne firmy udzielających kredytów przez internet. Przy konstruowaniu porównania pod uwagę należy wziąć kwotę pożyczki, a także termin spłaty. Na atrakcyjność chwilówki wpływają opłaty i koszty wynikające z oferty. Na takie koszty składają się prowizje, ubezpieczenie, opłaty za przedłużenie pożyczki, koszty związane z monitami w przypadku opóźnienia lub braku spłaty.

POLOżyczka należy do SOLVEN Finance składającą się w 100% z polskiego kapitału. Do dobra informacja dla pożyczkobiorcy, gdyż potencjalne zyski pozostaną w kraju. Naszą zaletą jest ciągłe doskonalenie. Innowacyjne rozwiązania stawiamy na pierwszym miejscu! Rozumiemy potrzeby klientów i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko można przewidzieć.Tym sloganem zachęca nas do aplikowania a pożyczkobiorcy mają nadzieję na łagodniejsze podejście i ocenę zdolności kredytowej.

 • Weryfikacje: KBIG, KRD, InfoMonitor
 • Wiek: od 18 do 76 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia od 7 dni (długie) do 30 dni (krótkie)

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jeśli Twoja pożyczka nie została spłacana w terminie podejmiemy skuteczne działania windykacyjne. Prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Windykacji pod numerem telefonu (0-91) 81 81 110 oraz adresem e-mail windykacja@solven.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych)


Pozyczkomat.pl jest częścią większej spółki - Friendly Finance, która specjalizuje się w udzielaniu chwilówek. Na polskim rynku działa od 2013r. Ponad 99% pozytywnych opinii świadczy o wysokim poziomie świadczenia usług. Dużym atutem firmy jest prowadzenie Akademii Domowych Finansów, w której przedstawiają wiele praktycznych porad.

 • Weryfikacje: Pozyczkomat.pl przeprowadza weryfikację w KRD i ERIF
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta. Pomoże to obu stronom dojść do najwygodniejszego rozwiązania. Istnieje możliwość przedłużenia spłaty pożyczki i/lub rozłożenia jej na raty. Jeżeli jednak tego typu rozwiązania nie dojdą do skutku i będzie już za późno Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, a także podjęcia zmierzających do zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Pożyczkodawcy. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa“), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej - w rozumieniu Ustawy, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy.


Jest to brytyjskie przedsiębiorstwo oferujące pożyczki krótkoterminowe. Została założona 2006r. Przez ten czas udzieli aż 7 milionów chwilówek! Zdobywca nagrody "CreditToday Awards 10". W 2014r. magazyn The Economist uznał Wonga.com za trzecią największą firmę w Anglii. Jest to organizacja międzynarodowa, działa również w Kanadzie i RPA.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, ERIF, BIG
 • Wiek: od 18 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Taryfa ulgowa tyczy się osób, które mają maksymalnie dwa dni opóźnienia. W trzecim dniu jest doliczana kwota w wysokości 40 zł (Upomnienie sms, e-mail, telefoniczne i listowne). Przekraczając termin o ponad 3 dni odnosi skutek nałożenia kary w wysokości 130 zł (przy poślizgu do 31 dni). Każdy kolejny dzień opóźnienia w zwrocie pożyczki skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości 15% lub czterokrotności stopy lombardowej NBP. Odsetki są naliczane za każdy dzień spóźnienia do 60 dnia od momentu minięcia ostatecznego terminu. Kolejną konsekwencją jest wpisanie na listę BIK oraz do innych biur informacji gospodarczej.


Szybkagotowka.pl to stale doskonalona pod potrzeby klientów platforma internetowa oferująca krótkoterminowe pożyczki online. Są świadomi przewrotności życia i tego, jak bywa kosztowne. Stąd realizacja idei i codziennych potrzeb równocześnie - udzielanie szybkich, bezpiecznych oraz dyskretnych chwilówek, dostępnych praktycznie dla każdego. Firma może pochwalić się współpracą z tysiącami zadowolonych klientów. Firma udzieliła 948510 pożyczek i aż 663957 to kolejne chwilówki!

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIG i KRD
 • Wiek: od 18 lat
 • Przedłużenie terminu: 7dni: 11%, 14 dni: 17%, 30 dni: 27,5% (pożyczka refinansująca)

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Występuje możliwość refinansowania pożyczki po wniesieniu opłaty. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.


Vivus.pl może zdecydowanie pochwalić się międzynarodowym sukcesem, jakim jest zadowolenie ponad 3.5 miliona Klientów. Obecnie zajmuje pozycję lidera w Polsce pod względem udzielania mikropożyczek. Firma powstała w 2008r na Łotwie, ale działa również w Finlandi, Litwie i Szwecji. Od 2012r. funkcjonuje na polskim rynku.

 • Weryfikacje: Jest przeprowadzana weryfikacja w BIK, BIG, KRD i ERIF
 • Wiek: od 20 do 78 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Przy pierwszej pożyczce masz szansę dwukrotnego przedłużenia terminu jej spłaty, przy kolejnych pożyczkach taka możliwość jest tylko jedna.
W przypadku opóźnienia płatności lub jej braku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, czyli:
Naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego
W przypadku braku lub opóźnienia płatności mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).


Chwilówkomat.pl dba o jasność i przejrzystość swojej oferty w taki sposób, żeby ułatwić proces zapoznawania się z ofertą chwilówek. Zespół pracowników posiadający doświadczenie zdobyte w pracy dla wielu banków jest nastawiony na udzielenie jak najlepszej pomocy celem poprawienia jakości zarządzania własnym budżetem - zadzwoń i sam się przekonaj.

 • Weryfikacje: Chwilówkomat sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF
 • Wiek: od 18 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z konsultantami chwilówkomat.pl, w przeciwnym wypadku Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Ci odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem chwilówkomat.pl. Ponadto możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


Firma Lendon.pl oferuje najtańsze chwilówki na rynku. Pierwsza bezpłatna pożyczka może być wzięta na kwotę od 100 do aż 2500 zł z możliwością spłaty nawet w miesiąc. Jedyną opłatą jest 1 grosz - koszt przelewu weryfikującego dane oraz preferencje kredytu. Kolejne dofinansowania można uzyskać nawet do 5000 zł przy konkurencyjnym oprocentowaniu.

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIK, KRD, BIG, ERIF.
 • Wiek: od 21 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Po przekroczeniu terminu spłaty pożyczki o 4 dni Lendon.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat przedstawionych w Umowie Ramowej jako załącznik. Firma oferuje możliwość skorzystania z ofert refinansowania pożyczki u innego współpracującego z nim pożyczkodawcy, co umożliwia uregulowanie zadłużenia w późniejszym terminie. Istnieje również ewentualność, w której to osoba trzecia może spłacić dług. Istnieje również możliwość refinansowania pożyczki.


MoneyMan.pl to marka należąca do firmy FinTech, która specjalizuje się w pożyczkach online. Jest to stosunkowo nowa inicjatywa na polskim rynku - istnieje od początku 2016r. Doświadczenie zdobywają jednak już od dłuższego czasu na pięciu innych zagranicznych rynkach. Loan Magazine nagrodził firmę tytułem "Odpowiedzialny pożyczkodawca".

 • Weryfikacje: MoneyMan.pl sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF
 • Wiek: od 20 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku pierwszej pożyczki przedłużenie terminu spłaty może nastąpić jednorazowo, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin zwrotu chwilówki..Możesz wnioskować o możliwość spłaty w innym terminie - zasady są jasno określone w regulaminie. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta.
W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone opłaty w postaci odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie i/ lub koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności.


NetCredit na tle innych firm udzielających pożyczek wyróżnia się kilkoma aspektami. Dbają o to, aby móc być dostępnym dla osób zainteresowanych pożyczką możliwie jak najdłużej, zwiększającym tym samym godziny pracy w tym biura obsługi klienta aż do godziny 21. Są dostępni również w niedziele, co nie zdarza się u konkurencyjnych pożyczkodawców. Kolejnym atutem jest możliwość wzięcia pierwszej bezpłatnej chwilówki w kwocie do 3000zł.

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIK, KRD, BIG, ERIF.
 • Wiek: od 20 do 70 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
NetCredit wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klienta zrezygnował całkowicie z naliczania opłat za wezwania do zapłaty. Naliczane są jedynie odsetki karne w wysokości 14% w skali roku.


VIA SMS to grupa międzynarodowa działająca na rynku od 2009 roku w 7 krajach Europy. Od roku 2011 firma funkcjonuje również na polskim rynku specjalizując się w udzielaniu chwilówek. Organizacja została nagrodzona 2012r. Wyróżnieniem “Symbol 2012” w kategorii “Przyjazna Pożyczka”. VIA SMS dba o najwyższy poziom obsługi klienta dzięki czemu umożliwia uzyskanie chwilówki poprzez aplikację w telefonie.

 • Weryfikacje: VIA SMS przeprowadza weryfikację w BIK, BIG, ERIF i KRD
 • Wiek: od 20 do 65 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jeżeli nadarzy się sytuacja, w której spłata zadłużenia w terminie będzie uniemożliwiona, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z placówką celem ustalenia jak najbardziej dogodnego rozwiązania dla obu stron, w przeciwnym wypadku zostaną wyciągnięte konsekwencje zapisane w umowie. Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Można spodziewać się: naliczenia oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego, przekazania sprawy na postępowanie najpierw przedsądowe, później, sądowe, równające się nakazem zapłaty. Ostatecznie pozostaje już jedynie egzekucja komornicza.


Fellow finance oferuje indywidualną ofertę rat i stałe oprocentowanie 10% (Maksymalne RRSO: 145%). Bez ​gwaranta. Pożyczka udzielana na okres od 1 do 3 lat. Otrzymasz ofertę pożyczkową oraz pieniądze na konto nawet tego samego dnia. Możesz spłacić swoją pożyczkę w każdej chwili, bez dodatkowych kosztów. Elastyczny system spłaty rat. Możesz zwiększać kwotę swojej pożyczki co ​4 miesiące.


Szybka-Moneta.pl rozpoczęła swoją działalność w 2013r. Dokładnie 4 lata funkcjonowania na polskim rynku było wystarczające do tego, żeby osiągnąć stabilny poziom na rynku. Jest to firma, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferuje najwyższą jakość usług. Nowych pożyczkobiorców zachęca możliwością wzięcia pierwszej bezpłatnej chwilówki na kwotę aż 2100 zł! Proces wzięcia chwilówki został zredukowany do minimum.

 • Weryfikacje: Szybka-Moneta.pl przeprowadza weryfikację KRD, ERIF, KBIG, BIK.
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia terminu o 30 dni.

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku pierwszej pożyczki przedłużenie terminu spłaty może nastąpić jednorazowo, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin zwrotu chwilówki..Możesz wnioskować o możliwość spłaty w innym terminie - zasady są jasno określone w regulaminie. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta.
W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone opłaty w postaci odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie i/ lub koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności.


W Alfakredyt pieniądze na koncie możesz mieć nawet w 15 minut - nie wymagamy zbędnych formalności. Wystarczy, że wybierzesz interesującą Cię kwotę pożyczki, a pieniądze nawet w 15 minut znajdą się na twoim koncie licząc od momentu otrzymania pozytywnej decyzji. Oferta kredytów przez internet skierowana jest do każdego, kto potrzebuje pieniędzy w krótkim czasie. Sprawdź i wybierz kwotę pożyczki dopasowaną do Twoich aktualnych potrzeb i spełnij swoje marzenia.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor
 • Wiek: od 21 do 65 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości przewidzianej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. w wysokości stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji na zasadach określonych we właściwych przepisach: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.


To międzynarodowa firma finansowa oferująca pożyczki krótkoterminowe dla klientów indywidualnych. Wiemy, że czasami trudno jest przewidzieć wszelkie wydatki i wszystko zaplanować. Każdego dnia stajesz przed wieloma wyzwaniami. Chciałbyś być przygotowanym na niepowtarzalne okazje, mieć moc uszczęśliwiania bliskich Ci osób i widzieć ich radość.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, InfoMonitor, Erif
 • Wiek: od 22 do 70 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia pożyczki pierwszej pożyczki na 7, 14 i 30

W Zaplo pożyczasz szybko i łatwo, na co tylko zechcesz. Wniosek możesz złożyć w każdej chwili, bez zbędnych dokumentów. Pożyczki ratalne przez internet w Zaplo są przyjazne dla klienta. Pożyczysz szybko bez przelewania grosza przez Instantora. Istnieje możliwość przesunięcia terminu spłaty raty na kolejny miesiąc.


Kuki to nowa firma na rynku. Udziela pożyczek w kwocie od 250 zł do 8000 zł. Pożyczkę może otrzymać każda osoba fizyczna w wieku od 20 do 75 lat. Należy posiadać własny numer telefonu, dowód osobisty i konto bankowe. Strona prezentuje się przyzwoicie. Oferta pierwszej pożyczki za darmo, zainteresuje nowych koneserów gotówki pozabankowej.

 • Weryfikacje: Infomonitor, KRD, ERIF, BIK, KBIK
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Możemy przedłużyć termin spłaty o 7, 14 lub 30 dni

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
odsetki karne naliczane w przypadku braku spłaty w wysokości 14% w skali roku


Rata na Plus to pożyczka z minimum formalności. Jak zapewnia firma formalnościom mówimy stanowcze nie. Brak ukrytych opłat, szybki przelew to niewątpliwe atuty. Z Ratą na Plus nie musicie już martwić się, skąd wziąć środki na szybkie dopełnienie swoich zobowiązań finansowych. Na stronie zajdziemy wszystko co potrzebne. Nie pominięto również formularza informacyjnego. To dobry znak co do intencji firmy.


Właścicielem Alegotówka jest Primus Finance Sp. z o.o. Serwis opiera się na najnowszych rozwiązaniach technologicznych Firma zapewnia, że dba o najwyższą jakość obsługi i zadowolenie Klientów. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach z sektora finansowego, m.in. w wiodących bankach na rynku polskim, firmach ubezpieczeniowych i pożyczkowych.

 • Weryfikacje: InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem alegotowka.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


MoneyMan to marka należąca do ID Finance, firmy FinTech, której flagowy produkt to pożyczka online. Aktualnie funkcjonuje w 6 krajach świata, a na polskim rynku działa aktywnie od początku 2016 roku. Bardzo popularna wśród pożyczkobiorców jest nie tylko klasyczna chwilówka, ale także pożyczka ratalna. Formalności uproszczono do niezbędnego minimum, a proces ubiegania się o pożyczkę odbywa się przez Internet. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, by uzyskać wsparcie finansowe.


Sprawdź i przekonaj się sam. Smart pożyczka oferuje chwilówki na krótki okres. Każdy nowy Klient, który skorzysta z promocji „Pierwsza pożyczka za darmo”, w razie problemów ze spłatą pożyczki może skorzystać z możliwości przedłużenia spłaty na ten sam okres, na który otrzymał pożyczkę. Szybkie łatwe i proste pożyczki są smart.

 • Weryfikacje: KRD, Erif, KBIG
 • Wiek: 21 do 73

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Szybka pożyczka w SMART to gwarancja:

Indywidualnego podejścia do każdego klienta
Wysokiej jakości usług potwierdzonej certyfikatami
Prezentacji pełnych informacji na temat umowy
Różnych wariantów pożyczek
Bezpiecznego przechowywania danych
Oceny ryzyka i indywidualnego doboru najlepszej opcji pożyczki dla klienta.


Twój wniosek rozpatrzymy w ciągu 15 minut. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych osobowych. Decyzję otrzymasz SMS-em na numer podany podczas rejestracji. Czyli szybko i sprawnie zostaniemy obsłużeni. Filarum jest już długo na rynku i jest znaną firmą, między innymi ze spotów reklamowych. Wniosek szybko złożymy przez stronę internetową.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG InfoMonitor, BIG Erif, KBIG
 • Wiek: od 20 do 76 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca


Zdobycie środków pieniężnych jest jeszcze łatwiejsze, ponieważ nie musisz stać w długich kolejkach i tracić czasu na dotarcie do odpowiedniej instytucji. Firma jest bardzo przyjazna w stosunku do Klienta, można jej zaufać i polecić znajomym. Tysiące zadowolonych klientów pozostawia takie przychylne opinie. Tylko pozazdrościć. Międzynarodowe działanie ma swoje ujście w krajach takich jak Czechy, Łotwa, Hiszpania, Dania, Gruzja, Meksyk.

 • Weryfikacje: BIK, KBIG, KRD, BIG InfoMonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 21 do 70 lat
 • Przedłużenie terminu: Nie ma możliwości przedłużenia. Jest szansa na refinansowanie

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. W szczególności Creamfinance Poland Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem LendOn.pl. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca


Pożyczka w Provident to nie tylko wizyty domowe. Możliwe jest również zaciągnięcie pożyczki przez internet i samodzielna spłata przelewami. Provident jest dużą i znaną firmą na rynku. Udzielają pożyczek ratalnych w dwóch wariantach: pożyczki dopasowanej i samoobsługowej. Należy do Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, gdzie dzili się z innymi podmiotami informacjami o pożyczkobiorcy.


Pożyczka Plus z Białegostoku, należy do Aventus Group. To co ucieszy klienta to pierwsza pożyczka kosztuje zawsze 10 zł, niezależnie od kwoty i okresu na jaki zostanie udzielona. Pośrednik posiada jeszcze inne strony za pomocą których klienci mogą złożyć wnioski. Podobnie jak w innych firmach, pieniądze trafią na Twoje konto nawet po kilkunastu minutach od momentu decyzji o przyznaniu pożyczki.

 • Wiek: od 21 do 73
 • Przedłużenie terminu: Nie ma mozliwości przesunięcia terminu spłaty pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Stali Klienci, którym po raz kolejny została przyznana pożyczka, w celu odroczenia terminu spłaty mogą skorzystać z pożyczki refinansującej.


Ferratum Bank, jednostka zależna Grupy Ferratum, otrzymał licencję instytucji bankowej Komisji Nadzoru Finansowego Malty. Zależy nam nie tylko pożyczaniu pieniędzy, ale również na byciu instytucją oferującą profesjonalne, etyczne i godne zaufania usługi finansowe, szyte na miarę różnego typu oczekiwań. Wystarczy dostęp do internetu oraz telefon komórkowy, aby w szybki i nieskomplikowany sposób wspomóc swój domowy budżet.


Firma zapewnia, że zadowolenie klientów jest dla nich podstawą. Twój wniosek o pożyczkę zostanie rozpatrzony jak tylko trafi do systemu. Gotówka może być na koncie już w ciągu 15 minut. Tani Kredyt oferuje szybkie chwilówki na okres do 30 dni. Nowy klient otrzyma pierwszą pożyczkę bez opłat pod warunkiem spłaty w terminie. Brak terminowej spłaty powoduje naliczenie opłat standardowych o czym należy pamiętać.

 • Wiek: od 20 do 66 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie – określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.


SuperCredit jest częścią międzynarodowej firmy Axcess Financial Servicies, Inc., która od ponad 20 lat działa w wielu krajach świata. Jej częścią jest Axcess Financial Poland, która jest jedną z najszybciej rosnących niebankowych instytucji finansowych w Polsce. Od 2011 roku dostarcza wygodne i innowacyjne produkty finansowe Konsumentom na terenie całego kraju. Starać możemy się zarówno o pożyczkę ratalną jak i chwilówkę.

 • Weryfikacje: sprawdzanie w bazie Erif, KRD, KBIG

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Szybkość rozpatrzenia wniosku zależy od czasu weryfikacji zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki pieniądze są automatycznie przelewane na konto bankowe klienta szybkim przelewem, tj. usługą dostarczaną przez operatora BlueMedia. Nasze doświadczenia dowodzą, że zajmuje to zwykle około 1 minutę, jednak czas realizacji przelewu zależy od banku w jakim masz rachunek. Zwracany uwagę, że niektóre banki, nie realizują przelewów w weekendy czy też przelewów zleconych w godzinach wieczornych w dni robocze. Może się więc zdarzyć, że przelew pożyczki na Twoje konto nastąpi w dłuższym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorca i Axcess mogą skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.


Aasa Polska, firma o skandynawskich korzeniach na polskim rynku funkcjonuje od 2012 roku. Aasa łączy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność, ale także bezpieczeństwo (brak zapisów drobnym druczkiem). Każdy klient Spółki jest poddawany procesowi oceny zdolności kredytowej, który dzieje się w czasie rzeczywistym i zajmuje zaledwie kilka sekund.


Firma z polskim kapitałem, oferującą krótkoterminowe pożyczki przez internet. Wszelkie niezbędne informacje - takie jak np. koszt pożyczki, warunki jej otrzymania są podane w czytelny i zrozumiały sposób. Ma doświadczenie na rynku finansowym i wie na czym zależy Klientom. Dzięki niej możesz w łatwy i szybki sposób pozyskać potrzebne Ci środki. To główne założenia Solven.

 • Weryfikacje: Zostnaiesz sprawdzony w bazie KRD, KBIG, Infomonitor, KBIG

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Przykład reprezentatywny dla pierwszej pożyczki do 1000 zł: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0 %, całkowita kwota kredytu: 950 zł, całkowita kwota do zapłaty: 950 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł odsetki 0 zł ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), umowa na 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 czerwca 2017 roku na reprezentatywnym przykładzie dla pierwszej pożyczki do 1000 zł.
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1812,65 %, całkowita kwota kredytu: 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1529,40 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 329,40 zł (w tym: prowizja 329,40 zł odsetki 0 zł ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), umowa na 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 czerwca 2017 roku na reprezentatywnym przykładzie.


PolCredit cechuje znaczek - firma wiarygodna finansowo. Pożyczkę otrzymamy szybko. Jak nazwa wskazuje powinna być również do zdobycia w łatwy sposób. Oferta jest ciekawa jednak niczym zbytnio się nie wyróżnia na tle innych firm. Duża liczba rachunków bankowych, pozwala w szybki sposób uzyskać pożyczkę dla przeważającej liczby rodzimych użytkowników.

 • Weryfikacje: weryfikacja w Infomonitor, KRD, BIK
 • Wiek: od 20 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, opłata rejestracyjna: 0,01 PLN, oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,01 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500,01 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 0 %. Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 2000 PLN, oprocentowanie 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 550 PLN, całkowity koszt pożyczki: 550 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 2550 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1821.80 %


Pod marką Mini Pożyczka kryje się Liberis Polska, która posiada jeszcze kilka innych brandów w internecie. Udziela chwilówek krótkoterminowych na okres do 30 dni. Całość należy do spółki Primus Finance z siedzibą w Warszawie. Wszystkie wnioski o pożyczkę analizowane są przez nas rzetelnie w oparciu o indywidualne kryteria oraz dane dostępne w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w Biurach Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor)

 • Weryfikacje: sprawdzą nas w bazie Infomonitor, ERIF, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Istnieje możliwosć refinansowania pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem minipozyczka.pl Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


Oferta Credit niczym zbytnio się nie wyróżnia na tle innych pożyczek. Firma Nordecum udziela popularnych chwilówek z krótkim okresem spłaty. Oferta jest wystarczająco opisana. Brak jest jednak kilku podstawowych danych w tym popularnego formularza informacyjnego. Ciekawą cechą jest składanie życzeń z okazji różnych świąt :-) Nie jest to często spotykana praktyka na stronach pożyczkowych.

 • Weryfikacje: weryfikacja w KRD, ERIF, BIK
 • Wiek: od 20 do 65 lat
 • Przedłużenie terminu: Tylko dla pierwszej darmowej pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.


Creditstar oferuje osobom fizycznym przystępne usługi finansowe oraz fachową i przyjazną obsługę. Jest międzynarodową grupą finansową działającą od 2006 roku. Na rynku oferuje wygodne, elastyczne i zrozumiałe produkty finansowe, które spełniają oczekiwania i zaspokajają potrzeby klientów, jak sami twierdzą. Oprócz chwilówki można uzyskać krótkoterminową pożyczkę do spłaty na 2 lub 3 raty do wyboru.

 • Weryfikacje: Infomonitor, Erif, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki mogą być naliczone dodatkowe koszty: odsetki maksymalne określone w art. 481 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
W przypadku nieuregulowania długu Pożyczkodawca zastrzega prawo przekazać sprawę do wyegzekwowania osobom trzecim oraz informacje o zobowiązaniach do biur informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej po spełnieniu odpowiednich przesłanek prawnych.


Pożyczkodaj - pod taką dziwną nazwą działa firma z Kielc. Platforma pożyczkowa bazuje na nowoczesnych technologiach oraz nowatorskich rozwiązaniach. Dzięki temu jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo oraz sprawny przebieg transakcji internetowych bez zbędnej biurokracji. W razie odmowy udzielenia pożyczki online, współpraca ze stacjonarnymi punktami należącymi do Prometeusz-a zapewni dalsze źródło finansowania poprzez wizytę w oddziale.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 28 do 83 lat
 • Przedłużenie terminu: Przedłuzenie spłaty o 30 dni, koszt 28% pożyczonej kwoty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
1. Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki - Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – 14% (wartość na dzień 28-01- 2016). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej zmienionej wysokości, zawiadamiając o tym Pożyczkobiorcę, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie. prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej podwyższonej wysokości.

2. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 ze zm.) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.


Jesteśmy pośrednikiem finansowym nowoczesnych rozwiązań w zakresie szybkich pożyczek online. Stworzyliśmy bezpieczny, prosty i czytelny system, umożliwiający szybkie uzyskanie gotówki bez wychodzenia z domu. Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Tymi sloganami firma chce zachęcić do składania wniosku o pożyczkę. Po drugiej stronie mamy pożyczkodawcę, poręczyciela pożyczek i firmę restrukturyzującą zadłużenie.

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Na skutek braku płatności naliczymy koszty windykacyjne, a także przekażemy informację o zadłużeniu do Biur Informacji Gospodarczej (ERIF, KRD, BIG InfoMonitor). Brak spłaty pożyczki w terminie zostanie również zaraportowany do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Zatem jeżeli masz problem ze spłatą, skontaktuj się z nami – wspólnie poszukamy rozwiązania.


Międzynarodowe doświadczenie pozwala nam świadczyć profesjonalne usługi w branży pożyczek krótkoterminowych. Lojalność i zaufanie naszych Klientów wskazuje, iż obraliśmy właściwy kurs. Tym sloganem Aventus Group pragnie zachęcić do skorzystania ze swoich usług. Firma działa pod wieloma brandami oferując klika produktów krótko i długoterminowych między innymi pod marką Niewielka Pożyczka.

 • Weryfikacje: KBIG, ERIF, KRD
 • Wiek: od 21 do 73 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Brak spłaty pożyczki w terminie spowoduje, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty łącznej kwoty pożyczki, na którą składają się: kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy.


Freezl to platforma internetowa, która udziela krótkoterminowych pożyczek online. W szybki i kompleksowy sposób pomoże Ci uzyskać pieniądze w nagłej sytuacji. Liczne komentarze zadowolonych klientów zachęcają do skorzystania. Trudno jednak wyrokować na ile są miarodajne. Dla wszystkich z wyczerpanym limitem telefonicznym pozostawiono formularz do podania numeru. Po wprowadzeniu możemy oczekiwać nawiązania połączenia z drugiej strony.

 • Weryfikacje: KRD, Infomonitor
 • Wiek: Wszystkie osoby pełnoletnie

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Wysokość odsetek naliczana jest według maksymalnych stawek odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, które są dwukrotnością aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość tych odsetek jest równa sumie stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski i 5,5 punktów procentowych). W przypadku pożyczek udzielanych z prowizją 0%, opóźnienie w spłacie Pożyczki skutkuje naliczeniem prowizji oraz odsetek według normalnie obowiązującej Tabeli Opłat.

Brak terminowej spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku gdy opóźnienie wynosi powyżej 60 dni, a także upłynął co najmniej jeden miesiąc od daty wysłania do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca ma prawo zamieścić informacje o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r.


GetBucks to międzynarodowa instytucja finansowa, która wspiera swoich Klientów udzielając szybkich pożyczek przez internet. W Polsce od 2015 roku. Szybkie pożyczki przez Internet w GetBucks to przede wszystkim w 100% jasne zasady, szybka procedura weryfikacyjna i dogodne warunki spłaty. Korzenie sięgają początków działalności w Afryce. Szybko uzyskamy finansowanie na podstawowe potrzeby. Warto zatem wykorzystać szansę i sprawdzić na pierwszej darmowej pożyczce.

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku niedokonania spłaty w wyznaczonym terminie Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki na warunkach standardowych, tj. z uwzględnieniem dodatkowych kosztów w wysokości 2,47% kwoty nominalnej pożyczki, maksymalnych odsetek kapitałowych, a także maksymalnych odsetek za opóźnienie.

W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).


Nie wymagamy żadnych papierowych dokumentów, łącznie z zaświadczeniem o zatrudnieniu. Ograniczamy proces decyzyjny do niezbędnego minimum, zmniejszając tym samym czas na podjęcie decyzji nawet do 10 minut. To z pewnością cechy, które doceni potencjalny pożyczkobiorca. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy i ten warunek nie różni się zbytnio od tego co oferuje konkurencja.

 • Weryfikacje: BIK, KBIG, BIG InfoMonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 21 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Można ubiegać się o refinansowanie.

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo przekazania dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.


Wiele marek, wiele brandów. Tak krótko można scharakteryzować ofertę Aventus Group. W przypadku finansowych posiłków, pożyczkodawcą jest firma Pixo. Finansowe posiłki zapewniają, że wniosek rozpatrzą szybko i bez zbędnych formalności, a decyzję otrzymasz „od ręki”. Gwarantowane bezpieczeństwo zapewnia pewność i poufność Twoich danych. Czy zatem warto skorzystać z oferty i podreperować swój budżet?

 • Weryfikacje: ERIF, KRD
 • Wiek: od 21 do 73 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia terminu o 30 dni dla darmowej pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w promocji prezentowanej w serwisie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki bez promocji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1804% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1274 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 274 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 0 zł); umowa na 30 dni. Stan na 21.07.2016. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Brak spłaty pożyczki w terminie spowoduje, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty łącznej kwoty pożyczki, na którą składają się: kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy.


Wybierz kwotę, która Cię interesuje oraz termin spłaty pożyczki 15 lub 30 dni. Kliknij "wyślij wniosek" , wpisz swoje dane i zaakceptuj nasz regulamin. Po otrzymaniu wniosku prześlemy do Ciebie prośbę o aktywowanie konta klienta na stronie Zaliczka. Po otrzymaniu wniosku, zostanie on niezwłocznie rozpatrzony a o przyznanej pożyczce poinformujemy Cię zarówno poprzez sms jak i e-mail. Prosto i szybko tak aplikujemy o pożyczkę w zaliczce.

 • Weryfikacje: BIG Erif
 • Wiek: Osoby pełnoletnie od 21 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Oferujemy szybkie pożyczki w kwotach od 100zł do 2000zł. Wnioskowanie jest proste, bezpłatne i niezobowiązujące dla klienta.Jeśli jesteś naszym stałym klientem, możesz otrzymać pożyczkę wysyłając SMS.

Pożyczkodawca będzie informował Klienta o przekroczeniu terminu spłaty pożyczki droga telefoniczna, sms, e-mail oraz listownie.

Niespłacenie pożyczki w terminie będzie skutkowało skierowaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej, kolejnym etapem może być skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


Nasz zespół to ponad 40 profesjonalistów (i ciągle się powiększa), którzy od 2012 roku z pasją, pełnym zaangażowaniem i nie zwalniając tempa pracują nad jakością produktu, który proponujemy Wam, naszym Klientom. Naszym celem od początku działalności było stworzenie produktu łączącego najlepsze cechy pożyczek oferowanych przez inne podmioty, czyli wysoka kwota i długi okres spłat oraz elastyczna ocena zdolności kredytowej Klientów.


Specjalizujemy się w zakresie cyfrowych finansów. Nasze usługi są 100% online, bez zbędnych formalności. Jesteśmy dostępni 24/7 i zawsze otwarci na potrzeby naszych Klientów. Mając to na uwadze, jesteśmy w stanie dostosowywać nasze metody i ulepszać stale nasze produkty. To szczytne hasła zachęcające do składania wniosków. Monedo jest kontynuacją wcześniej znanych marek jak Panda bądź Kredito. Łączy w sobie najlepsze cechy by zaoferować w pełni zautomatyzowany produkt.


Incredit zajmuje się udzielaniem długoterminowych pożyczek w kwotach od 800 zł do 10 000 zł na okres od 3 do 12 miesięcy. Klienci, którzy ubiegają się o pożyczkę po raz pierwszy, swój pierwszy wniosek o pożyczkę składają dokonując rejestracji swojego profilu na stronie. Czy jest to dobra alternatywa dla chwilówki, na pewno firma jest już długo na rynku zmieniając co jakiś czas swoją ofertę. Sprawdzona i ugruntowana pozycja daje gwarancję realizacji założonych celów i zadowolenie konsumenta.


Midway Invest Sp. z o.o. działa jako broker, to jest pośrednik kredytowy zbierający oferty różnych instytucji pożyczkowych, których pełna lista znajduje się na stronie. Konsument w razie zaakceptowania oferty zawiera umowę z instytucją pożyczkową za pośrednictwem Midway Invest Sp. z o.o., działającego z pełnym zakresem umocowania do zawarcia umowy pożyczki w imieniu danej instytucji pożyczkowej. Możliwe warianty to Tleno i Maszgotowke

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG InfoMonitor
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Refinansowanie możliwe pomiędzy firmami współpracującymi

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dotyczy pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej sms365.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1411% przy założeniach, że: całkowita kwota pożyczki wynosi 600 zł; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 750,01 zł; oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki wynosi 150,01 zł (w tym: prowizja 145,07 zł, odsetki 4,93 zł, opłata rejestracyjna 0,01 zł); czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na 01.01.2017 r. Zastrzegamy, że udzielenie pożyczki zależy od oceny ryzyka zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Rapida to pożyczki dla osób figurujących w bazach dłużników. Dzięki wymaganemu poręczeniu nie są one sprawdzane. Również sam status i zdolność do spłaty pożyczkobiorcy mogą być gorsze. Tam gdzie w innych firmach wniosek został odrzucony, w Rapida jest szansa na finansowanie. Poręczyciel powinien być właścicielem nieruchomości i jest on gwarantem spłaty zaciągniętej pożyczki.