Chwilówki online - szybkie pożyczki dostępne przez internet (lista)

Poniżej przedstawiamy propozycje chwilówek przez internet. Są to oferty uzyskania w krótkim czasie pieniędzy na nagłe wydatki lub spłatę innych pożyczek. Chwilówki internetowe, które możesz wziąć online bez wychodzenia z domu uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza, po którym następuje szybka weryfikacja chwilówki - czyli stwierdzenie czy może przyznać pożyczkę. W przypadku pozytywnej decyzji pieniądze z chwilówki są przelewane na wskazane konto.

 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: KBIG, KRD, InfoMonitor
 • Wiek: od 18 do 76 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia od 7 dni (długie) do 30 dni (krótkie)

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jeśli Twoja pożyczka nie została spłacana w terminie podejmiemy skuteczne działania windykacyjne. Prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Działem Windykacji pod numerem telefonu (0-91) 81 81 110 oraz adresem e-mail windykacja@solven.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od kwoty pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych)


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 1500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 7500 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Pozyczkomat.pl przeprowadza weryfikację w KRD i ERIF
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta. Pomoże to obu stronom dojść do najwygodniejszego rozwiązania. Istnieje możliwość przedłużenia spłaty pożyczki i/lub rozłożenia jej na raty. Jeżeli jednak tego typu rozwiązania nie dojdą do skutku i będzie już za późno Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, a także podjęcia zmierzających do zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Pożyczkodawcy. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa“), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej - w rozumieniu Ustawy, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 2500 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, ERIF, BIG
 • Wiek: od 18 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Taryfa ulgowa tyczy się osób, które mają maksymalnie dwa dni opóźnienia. W trzecim dniu jest doliczana kwota w wysokości 40 zł (Upomnienie sms, e-mail, telefoniczne i listowne). Przekraczając termin o ponad 3 dni odnosi skutek nałożenia kary w wysokości 130 zł (przy poślizgu do 31 dni). Każdy kolejny dzień opóźnienia w zwrocie pożyczki skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości 15% lub czterokrotności stopy lombardowej NBP. Odsetki są naliczane za każdy dzień spóźnienia do 60 dnia od momentu minięcia ostatecznego terminu. Kolejną konsekwencją jest wpisanie na listę BIK oraz do innych biur informacji gospodarczej.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 6000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 6000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIG i KRD
 • Wiek: od 18 lat
 • Przedłużenie terminu: 7dni: 11%, 14 dni: 17%, 30 dni: 27,5% (pożyczka refinansująca)

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Występuje możliwość refinansowania pożyczki po wniesieniu opłaty. W przeciwnym wypadku naliczone zostaną odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 3000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 7500 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Jest przeprowadzana weryfikacja w BIK, BIG, KRD i ERIF
 • Wiek: od 20 do 78 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Przy pierwszej pożyczce masz szansę dwukrotnego przedłużenia terminu jej spłaty, przy kolejnych pożyczkach taka możliwość jest tylko jedna.
W przypadku opóźnienia płatności lub jej braku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, czyli:
Naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego
W przypadku braku lub opóźnienia płatności mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 2000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 500 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Chwilówkomat sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF
 • Wiek: od 18 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z konsultantami chwilówkomat.pl, w przeciwnym wypadku Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Ci odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem chwilówkomat.pl. Ponadto możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 2500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIK, KRD, BIG, ERIF.
 • Wiek: od 21 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Po przekroczeniu terminu spłaty pożyczki o 4 dni Lendon.pl zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat przedstawionych w Umowie Ramowej jako załącznik. Firma oferuje możliwość skorzystania z ofert refinansowania pożyczki u innego współpracującego z nim pożyczkodawcy, co umożliwia uregulowanie zadłużenia w późniejszym terminie. Istnieje również ewentualność, w której to osoba trzecia może spłacić dług. Istnieje również możliwość refinansowania pożyczki.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 1100 do 2000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: MoneyMan.pl sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF
 • Wiek: od 20 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku pierwszej pożyczki przedłużenie terminu spłaty może nastąpić jednorazowo, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin zwrotu chwilówki..Możesz wnioskować o możliwość spłaty w innym terminie - zasady są jasno określone w regulaminie. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta.
W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone opłaty w postaci odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie i/ lub koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności.


 • Pierwsza pożyczka: od 300 do 3000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 300 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Weryfikacja w BIK, KRD, BIG, ERIF.
 • Wiek: od 20 do 70 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości przedłużenia terminu spłaty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
NetCredit wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klienta zrezygnował całkowicie z naliczania opłat za wezwania do zapłaty. Naliczane są jedynie odsetki karne w wysokości 14% w skali roku.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 4000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: VIA SMS przeprowadza weryfikację w BIK, BIG, ERIF i KRD
 • Wiek: od 20 do 65 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jeżeli nadarzy się sytuacja, w której spłata zadłużenia w terminie będzie uniemożliwiona, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z placówką celem ustalenia jak najbardziej dogodnego rozwiązania dla obu stron, w przeciwnym wypadku zostaną wyciągnięte konsekwencje zapisane w umowie. Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Można spodziewać się: naliczenia oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego, przekazania sprawy na postępowanie najpierw przedsądowe, później, sądowe, równające się nakazem zapłaty. Ostatecznie pozostaje już jedynie egzekucja komornicza.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 2100 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Szybka-Moneta.pl przeprowadza weryfikację KRD, ERIF, KBIG, BIK.
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia terminu o 30 dni.

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku pierwszej pożyczki przedłużenie terminu spłaty może nastąpić jednorazowo, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin zwrotu chwilówki..Możesz wnioskować o możliwość spłaty w innym terminie - zasady są jasno określone w regulaminie. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z biurem obsługi klienta.
W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone opłaty w postaci odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie i/ lub koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 2000 zł na okres 7-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 4000 zł na okres 7-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor
 • Wiek: od 21 do 65 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości przewidzianej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. w wysokości stanowiącej dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia przez Pożyczkodawcę zwrotu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji na zasadach określonych we właściwych przepisach: Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 4000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, InfoMonitor, Erif
 • Wiek: od 22 do 70 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia pożyczki pierwszej pożyczki na 7, 14 i 30

 • Pierwsza pożyczka: od 300 do 3000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 8000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Infomonitor, KRD, ERIF, BIK, KBIK
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Możemy przedłużyć termin spłaty o 7, 14 lub 30 dni

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
odsetki karne naliczane w przypadku braku spłaty w wysokości 14% w skali roku


 • Pierwsza pożyczka: od 500 do 2000 zł na okres 7-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 500 do 5000 zł na okres 7-30 dni

 • Weryfikacje: InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 75 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem alegotowka.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 1000 zł na okres 10-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 3000 zł na okres 10-30 dni

 • Weryfikacje: KRD, Erif, KBIG
 • Wiek: 21 do 73

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Szybka pożyczka w SMART to gwarancja:

Indywidualnego podejścia do każdego klienta
Wysokiej jakości usług potwierdzonej certyfikatami
Prezentacji pełnych informacji na temat umowy
Różnych wariantów pożyczek
Bezpiecznego przechowywania danych
Oceny ryzyka i indywidualnego doboru najlepszej opcji pożyczki dla klienta.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 4000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG InfoMonitor, BIG Erif, KBIG
 • Wiek: od 20 do 76 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Jakiekolwiek koszty dodatkowe związane z pożyczką mogą zostać naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty udzielonej pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczonych od kwoty pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie również możliwość podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkodawca ma również prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 2000 zł na okres 15-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 5000 zł na okres 15-30 dni

 • Wiek: od 21 do 73
 • Przedłużenie terminu: Nie ma mozliwości przesunięcia terminu spłaty pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Stali Klienci, którym po raz kolejny została przyznana pożyczka, w celu odroczenia terminu spłaty mogą skorzystać z pożyczki refinansującej.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 3100 zł na okres 5-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 6000 zł na okres 5-30 dni

 • Wiek: od 20 do 66 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie – określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1000 zł na okres 30-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 30-30 dni

 • Weryfikacje: sprawdzanie w bazie Erif, KRD, KBIG

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Szybkość rozpatrzenia wniosku zależy od czasu weryfikacji zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki pieniądze są automatycznie przelewane na konto bankowe klienta szybkim przelewem, tj. usługą dostarczaną przez operatora BlueMedia. Nasze doświadczenia dowodzą, że zajmuje to zwykle około 1 minutę, jednak czas realizacji przelewu zależy od banku w jakim masz rachunek. Zwracany uwagę, że niektóre banki, nie realizują przelewów w weekendy czy też przelewów zleconych w godzinach wieczornych w dni robocze. Może się więc zdarzyć, że przelew pożyczki na Twoje konto nastąpi w dłuższym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorca i Axcess mogą skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.


 • Pierwsza pożyczka: od 300 do 1000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 300 do 5000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: Zostnaiesz sprawdzony w bazie KRD, KBIG, Infomonitor, KBIG

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Przykład reprezentatywny dla pierwszej pożyczki do 1000 zł: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0 %, całkowita kwota kredytu: 950 zł, całkowita kwota do zapłaty: 950 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł odsetki 0 zł ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), umowa na 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 czerwca 2017 roku na reprezentatywnym przykładzie dla pierwszej pożyczki do 1000 zł.
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1812,65 %, całkowita kwota kredytu: 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1529,40 zł, oprocentowanie stałe 0 %, całkowity koszt kredytu 329,40 zł (w tym: prowizja 329,40 zł odsetki 0 zł ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), umowa na 30 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 czerwca 2017 roku na reprezentatywnym przykładzie.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 15-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 3000 zł na okres 15-30 dni

 • Weryfikacje: weryfikacja w Infomonitor, KRD, BIK
 • Wiek: od 20 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, opłata rejestracyjna: 0,01 PLN, oprocentowanie: 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,01 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500,01 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 0 %. Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 2000 PLN, oprocentowanie 0%, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 550 PLN, całkowity koszt pożyczki: 550 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 2550 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1821.80 %


 • Pierwsza pożyczka: od 500 do 2000 zł na okres 7-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 500 do 5000 zł na okres 7-30 dni

 • Weryfikacje: sprawdzą nas w bazie Infomonitor, ERIF, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Istnieje możliwosć refinansowania pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem minipozyczka.pl Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 2000 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 4000 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: weryfikacja w KRD, ERIF, BIK
 • Wiek: od 20 do 65 lat
 • Przedłużenie terminu: Tylko dla pierwszej darmowej pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1500 zł na okres 5-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 5-30 dni

 • Weryfikacje: Infomonitor, Erif, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 70 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki mogą być naliczone dodatkowe koszty: odsetki maksymalne określone w art. 481 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
W przypadku nieuregulowania długu Pożyczkodawca zastrzega prawo przekazać sprawę do wyegzekwowania osobom trzecim oraz informacje o zobowiązaniach do biur informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej po spełnieniu odpowiednich przesłanek prawnych.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1000 zł na okres 30-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 30-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 28 do 83 lat
 • Przedłużenie terminu: Przedłuzenie spłaty o 30 dni, koszt 28% pożyczonej kwoty

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
1. Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki - Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – 14% (wartość na dzień 28-01- 2016). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej zmienionej wysokości, zawiadamiając o tym Pożyczkobiorcę, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie. prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za zwłokę na podstawie tej podwyższonej wysokości.

2. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 ze zm.) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.


 • Pierwsza pożyczka: od 300 do 1000 zł na okres 30-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 300 do 4000 zł na okres 30-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG Infomonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Na skutek braku płatności naliczymy koszty windykacyjne, a także przekażemy informację o zadłużeniu do Biur Informacji Gospodarczej (ERIF, KRD, BIG InfoMonitor). Brak spłaty pożyczki w terminie zostanie również zaraportowany do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Zatem jeżeli masz problem ze spłatą, skontaktuj się z nami – wspólnie poszukamy rozwiązania.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 2000 zł na okres 15-30 dni

 • Weryfikacje: KBIG, ERIF, KRD
 • Wiek: od 21 do 73 lat

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Brak spłaty pożyczki w terminie spowoduje, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty łącznej kwoty pożyczki, na którą składają się: kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 1-35 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 5000 zł na okres 1-61 dni

 • Weryfikacje: KRD, Infomonitor
 • Wiek: Wszystkie osoby pełnoletnie

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Wysokość odsetek naliczana jest według maksymalnych stawek odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, które są dwukrotnością aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość tych odsetek jest równa sumie stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski i 5,5 punktów procentowych). W przypadku pożyczek udzielanych z prowizją 0%, opóźnienie w spłacie Pożyczki skutkuje naliczeniem prowizji oraz odsetek według normalnie obowiązującej Tabeli Opłat.

Brak terminowej spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku gdy opóźnienie wynosi powyżej 60 dni, a także upłynął co najmniej jeden miesiąc od daty wysłania do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca ma prawo zamieścić informacje o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 1100 zł na okres 7-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 4000 zł na okres 7-30 dni

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku niedokonania spłaty w wyznaczonym terminie Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki na warunkach standardowych, tj. z uwzględnieniem dodatkowych kosztów w wysokości 2,47% kwoty nominalnej pożyczki, maksymalnych odsetek kapitałowych, a także maksymalnych odsetek za opóźnienie.

W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 1600 zł na okres 1-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 2500 zł na okres 1-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KBIG, BIG InfoMonitor, BIG Erif
 • Wiek: od 21 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Można ubiegać się o refinansowanie.

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
W przypadku nieterminowej spłaty mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo przekazania dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 1000 zł na okres 10-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 3000 zł na okres 10-30 dni

 • Weryfikacje: ERIF, KRD
 • Wiek: od 21 do 73 lat
 • Przedłużenie terminu: Możliwość przedłużenia terminu o 30 dni dla darmowej pożyczki

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w promocji prezentowanej w serwisie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki bez promocji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1804% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł; całkowita kwota do spłaty 1274 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 274 zł (w tym: prowizja 274 zł, odsetki 0 zł); umowa na 30 dni. Stan na 21.07.2016. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Brak spłaty pożyczki w terminie spowoduje, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty łącznej kwoty pożyczki, na którą składają się: kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy.


 • Pierwsza pożyczka: od 100 do 2000 zł na okres 15-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 100 do 2000 zł na okres 15-30 dni

 • Weryfikacje: BIG Erif
 • Wiek: Osoby pełnoletnie od 21 lat
 • Przedłużenie terminu: Brak możliwości

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Oferujemy szybkie pożyczki w kwotach od 100zł do 2000zł. Wnioskowanie jest proste, bezpłatne i niezobowiązujące dla klienta.Jeśli jesteś naszym stałym klientem, możesz otrzymać pożyczkę wysyłając SMS.

Pożyczkodawca będzie informował Klienta o przekroczeniu terminu spłaty pożyczki droga telefoniczna, sms, e-mail oraz listownie.

Niespłacenie pożyczki w terminie będzie skutkowało skierowaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej, kolejnym etapem może być skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.


 • Pierwsza pożyczka: od 200 do 900 zł na okres 15-30 dni
 • Kolejna pożyczka: od 200 do 3000 zł na okres 15-30 dni

 • Weryfikacje: BIK, KRD, BIG InfoMonitor
 • Wiek: od 20 do 75 lat
 • Przedłużenie terminu: Refinansowanie możliwe pomiędzy firmami współpracującymi

Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie
Reprezentatywny przykład dotyczy pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej sms365.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1411% przy założeniach, że: całkowita kwota pożyczki wynosi 600 zł; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 750,01 zł; oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki wynosi 150,01 zł (w tym: prowizja 145,07 zł, odsetki 4,93 zł, opłata rejestracyjna 0,01 zł); czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na 01.01.2017 r. Zastrzegamy, że udzielenie pożyczki zależy od oceny ryzyka zdolności kredytowej wnioskodawcy.