Chwilówki w Super Credit

Jak wnioskowac o pożyczkę

Wypełnienie wniosku zajmie Ci jedynie kilka minut. Formularz składa się z kilku etapów.

  • Najpierw podajesz dane pożyczki, o jaką chcesz wnioskować, czyli kwotę pożyczki i długość trwania umowy oraz dane kontaktowe do siebie.
  • Na podany przez Ciebie numer telefonu wysyłamy kod SMS, który wprowadzasz do formularza.
  • Następnie uzupełniasz swoje dane personalne, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, a także dane adresowe. Na podstawie tych danych zakładamy Twoje Konto Klienta.

W tym momencie definiujesz również swoje hasło dostępu do Konta Klienta - od teraz będziesz mógł logować się do niego używając swojego adresu e-mail i hasła. Konto Klienta zakładamy dla Twojej wygody, pozwoli Ci to w przyszłości na szybsze wypełnianie wniosków o pożyczki i sprawdzanie statusu swoich wniosków i pożyczek.

  • W kolejnym kroku formularza wprowadzasz swoje informacje finansowe.
  • Teraz, po otrzymaniu od Ciebie danych niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, prezentujemy Ci treść Umowy Pożyczki, Ogólnych Warunków Udzielania Pożyczek - „Regulaminu” oraz Formularza Informacyjnego.

Jeśli wszystkie informacje zawarte w dokumentach są poprawne i akceptujesz ich postanowienia, przechodzisz do kolejnego kroku.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

Szybkość rozpatrzenia wniosku zależy od czasu weryfikacji zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki pieniądze są automatycznie przelewane na konto bankowe klienta szybkim przelewem, tj. usługą dostarczaną przez operatora BlueMedia. Nasze doświadczenia dowodzą, że zajmuje to zwykle około 1 minutę, jednak czas realizacji przelewu zależy od banku w jakim masz rachunek. Zwracany uwagę, że niektóre banki, nie realizują przelewów w weekendy czy też przelewów zleconych w godzinach wieczornych w dni robocze. Może się więc zdarzyć, że przelew pożyczki na Twoje konto nastąpi w dłuższym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorca i Axcess mogą skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.


Informacje dodatkowe
  • Weryfikacje: sprawdzanie w bazie Erif, KRD, KBIG

Chwilówka na raty - informacje dodatkowe

Uwagi

Reprezentatywny przykład na dzień 07.03.2016 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki gotówkowej w kwocie 1000 złotych, udzielonej na okres 12 miesięcy, oprocentowanej w skali roku 10%, z prowizją 250 złotych, prowizją za obsługę w wysokości 25 złotych za każdy rozpoczęty Okres Odsetkowy, spłacanej w 12 ratach o wysokości 133,75 złotych, wynosi 154,95%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1605,00 złotych. Całkowita kwota pożyczki wynosi 1000 złotych.


Chwilówki Super Credit opinie o firmie

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie Super Credit wymaga akceptacji moderatora.