Chwilówki w Super Credit

Jak wnioskowac o pożyczkę

Wypełnienie wniosku zajmie Ci jedynie kilka minut. Formularz składa się z kilku etapów.

  • Najpierw podajesz dane pożyczki, o jaką chcesz wnioskować, czyli kwotę pożyczki i długość trwania umowy oraz dane kontaktowe do siebie.
  • Na podany przez Ciebie numer telefonu wysyłamy kod SMS, który wprowadzasz do formularza.
  • Następnie uzupełniasz swoje dane personalne, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, a także dane adresowe. Na podstawie tych danych zakładamy Twoje Konto Klienta.

W tym momencie definiujesz również swoje hasło dostępu do Konta Klienta - od teraz będziesz mógł logować się do niego używając swojego adresu e-mail i hasła. Konto Klienta zakładamy dla Twojej wygody, pozwoli Ci to w przyszłości na szybsze wypełnianie wniosków o pożyczki i sprawdzanie statusu swoich wniosków i pożyczek.

  • W kolejnym kroku formularza wprowadzasz swoje informacje finansowe.
  • Teraz, po otrzymaniu od Ciebie danych niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, prezentujemy Ci treść Umowy Pożyczki, Ogólnych Warunków Udzielania Pożyczek - „Regulaminu” oraz Formularza Informacyjnego.

Jeśli wszystkie informacje zawarte w dokumentach są poprawne i akceptujesz ich postanowienia, przechodzisz do kolejnego kroku.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

Szybkość rozpatrzenia wniosku zależy od czasu weryfikacji zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki pieniądze są automatycznie przelewane na konto bankowe klienta szybkim przelewem, tj. usługą dostarczaną przez operatora BlueMedia. Nasze doświadczenia dowodzą, że zajmuje to zwykle około 1 minutę, jednak czas realizacji przelewu zależy od banku w jakim masz rachunek. Zwracany uwagę, że niektóre banki, nie realizują przelewów w weekendy czy też przelewów zleconych w godzinach wieczornych w dni robocze. Może się więc zdarzyć, że przelew pożyczki na Twoje konto nastąpi w dłuższym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorca i Axcess mogą skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.


Informacje dodatkowe o chwilówce

  • Weryfikacje: sprawdzanie w bazie Erif, KRD, KBIG

Chwilówka na raty - informacje dodatkowe

Uwagi

Reprezentatywny przykład na dzień 07.03.2016 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki gotówkowej w kwocie 1000 złotych, udzielonej na okres 12 miesięcy, oprocentowanej w skali roku 10%, z prowizją 250 złotych, prowizją za obsługę w wysokości 25 złotych za każdy rozpoczęty Okres Odsetkowy, spłacanej w 12 ratach o wysokości 133,75 złotych, wynosi 154,95%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1605,00 złotych. Całkowita kwota pożyczki wynosi 1000 złotych.


Opinie użytkowników

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie pożyczkowej wymaga akceptacji moderatora.