Chwilówki w Mini Pożyczka

Kto może otrzymać pożyczkę

Pożyczki udzielane są osobom, które spełniają poniższe warunki:

- są w wieku od 18 do 75 lat,

- mają polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce,

- mają własny rachunek bankowy (i nie jest to rachunek w SKOK),

- nie mają zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej ani Biur Informacji Gospodarczej,

- poprawnie wypełnią wniosek o pożyczkę oraz ich tożsamość będzie poprawnie zweryfikowana w trakcie składania wniosku


Budowa dobrych relacji

Rosnąca liczba zadowolonych Klientów to dowód na to, że potrafimy spełniać Wasze oczekiwania. Zawsze chętnie wysłuchamy Twojej opinii. Chcemy się rozwijać i ulepszać nasz serwis i obsługę. Działamy uczciwie. Bez ukrytych kosztów, bez gwiazdek i bez zawiłych zapisów. Staramy się pokazywać warunki naszej pożyczki w możliwie najprostszy sposób. Cały nasz Zespół pracuje dla Ciebie. Zawsze chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące warunków naszej pożyczki. To niewątpliwie pozytywne cele jakim przyświeca idea podejścia do klienta, którymi szczyci się na stronie.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem minipozyczka.pl Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


Informacje dodatkowe
  • Weryfikacje: sprawdzą nas w bazie Infomonitor, ERIF, KRD, BIK
  • Wiek: od 18 do 75 lat
  • Przedłużenie terminu: Istnieje możliwosć refinansowania pożyczki

Chwilówki Mini Pożyczka opinie o firmie

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie Mini Pożyczka wymaga akceptacji moderatora.