Chwilówki w Credit Star

Jak wnioskujemy o pożyczkę Credit Star

 • Podać szczegóły pożyczki

  Jako osoba ubiegająca się po raz pierwszy o pożyczkę w Creditstar możesz wystąpić o najwyżej 1 500 zł na okres od 5 do 90 dni. Wystarczy podać kwotę i okres spłaty, a potem kliknąć przycisk Złóż wniosek.

 • Zarejestrować się w trakcie składania pierwszego wniosku o pożyczkę

  Prosimy o podanie danych osobowych podczas rejestracji konta użytkownika. Możesz później jeszcze raz sprawdzić wszystkie informacje podane we wniosku kredytowym i zmienić je w razie potrzeby.

 • Przejść weryfikację tożsamości i wypłacalności

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi prosimy o jednorazowe potwierdzenie tożsamości w formie przelewu kwoty 0,01 zł. Prosimy też o podanie różnych informacji finansowych niezbędnych do sprawdzenia wiarygodności kredytowej. Oczywiście zachowujemy poufność danych naszych klientów i zapewniamy bezpieczne przechowywanie danych.

 • Zatwierdzić wniosek

  Wypełniony i złożony formularz zostanie skierowany do rozpatrzenia. Czasami z wnioskodawcą może skontaktować się nasz przedstawiciel, który poprosi o dodatkowe informacje potrzebne do podjęcia decyzji pożyczkowej.

 


Odpowiedzialne udzielanie chwilówek Credit Star

Informacje o naszych usługach w firmie Creditstar pożyczki są wyczerpujące i całkowicie uczciwe. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych osób. Jesteśmy zwolennikami odpowiedzialnego udzielania pożyczek, a nasza drobiazgowa i racjonalna procedura udzielania pożyczek jest ściśle przestrzegana; stosujemy m. in. metody oceny zdolności kredytowej, kontrole w instytucjach informacji kredytowej i weryfikację poziomu dochodów.


Dane rejestrowe firmy

Creditstar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, RegON: 146912819,NIP: 5213656885, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000479212. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł opłacony w całości.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki mogą być naliczone dodatkowe koszty: odsetki maksymalne określone w art. 481 § 2 (1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
W przypadku nieuregulowania długu Pożyczkodawca zastrzega prawo przekazać sprawę do wyegzekwowania osobom trzecim oraz informacje o zobowiązaniach do biur informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej po spełnieniu odpowiednich przesłanek prawnych.


Informacje dodatkowe
 • Weryfikacje: Infomonitor, Erif, KRD, BIK
 • Wiek: od 18 do 70 lat

Chwilówka na raty - informacje dodatkowe

Uwagi

Uwaga! Każda pożyczka to zobowiązanie finansowe. Przed zawarciem umowy przeczytaj jej warunki, w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, przelew pieniężny powinien być zrealizowany w przeciągu 15 minut, jednakże czas ten może się różnić w zależności od banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 512,99% zgodnie z następującym przykładem: 1 000 zł na okres 90 dni, koszt pożyczki wynosi 33,65% od kwoty pożyczki.


Chwilówki Credit Star opinie o firmie

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie Credit Star wymaga akceptacji moderatora.