Chwilówki w Chwilówkomat.pl

Reprezentatywny przykład chwilówkomat pożyczki

Reprezentatywny przykład dla pożyczki w Chwilówkomat objętej promocją „Pierwsza Pożyczka za darmo” (na dzień 03.07.2017): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją „Pierwsza pożyczka za darmo” (na dzień 03.07.2017): całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.


Jak wygląda pożyczka?

Pierwsza bezpłatna pożyczka jest udzielana na kwotę od 500 do 2000 zł z możliwością spłaty od 7 do 30 dni. Kolejne chwilówki są udzielane już na większe sumy, nawet do 5000zł. Opinie o chwilówkomat są dobre


Co jeżeli nie spłacę pożyczki chwilówki na czas?

Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić pożyczki na czas najlepszym pomysłem będzie skontaktowanie się z biurem obsługi klienta, które zadba o znalezienie jak najlepszego rozwiązania. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Ci odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem chwilówkomat.pl. Ponadto możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


Jakie trzeba spełniać wymagania?

Chwilówkomat.pl jest nastawiony na pomoc osobom już od 18 do 75 r.ż. Kolejnym kryterium jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania na terenie Polski. Nie są akceptowane rachunki w SKOK, więc musisz posiadać własny rachunek bankowy. Nie możesz posiadać zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Na koniec pozostaje jedynie poprawne wypełnienie wniosku o pożyczkę i zweryfikowanie swojej tożsamości. Nie są wymagane ani poręczenia ani zabezpieczenia.


Jak przebiega proces starania się o pożyczkę?

Kadra stara się o maksymalne ułatwienie procesu zawarcia umowy poprzez stworzenie bardzo intuicyjnej platformy, która cechuje się ograniczeniem ilości kolejnych kroków dostania chwilówki. Proces został ograniczony do wyboru preferencji pożyczki suwakami, wypełnienia formularza z danymi i weryfikacji swoich danych osobowych. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to Szybka Identyfikacja, która jest zupełnie darmowa. Jest to jednocześnie bezpieczna i najszybsza forma weryfikacji. Drugi sposób to Przelew Weryfikacyjny w kwocie 1 zł, za pośrednictwem usługi BlueCash, która jest zwracana na konto w momencie zawarcia umowy pożyczki. Po otrzymaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej pieniądze w ekspresowym tempie znajdą się na Twoim koncie.


Dane adresowe firmy chwilówkomat i logowanie

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon +48 22 212 87 67. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.


Informacje dodatkowe w przypadku opóźnień lub braku spłaty pożyczki w terminie

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z konsultantami chwilówkomat.pl, w przeciwnym wypadku Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Ci odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem chwilówkomat.pl. Ponadto możesz zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.


Informacje dodatkowe
  • Weryfikacje: Chwilówkomat sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF
  • Wiek: od 18 do 75 lat

Chwilówki Chwilówkomat.pl opinie o firmie

Wydawca serwisu www.bazarkredytowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników. Dodanie nowej opinii o firmie Chwilówkomat.pl wymaga akceptacji moderatora.