Polityka Prywatności

www.bazarkredytowy.pl

1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.bazarkredytowy.pl w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, jest AD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków,. AD POLSKA Sp. z o.o. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128646, NIP: 6792443991,,, REGON 351384307, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 50 000,00 zł, zwana dalej Spółką.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.bazarkredytowy.pl w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, jest AD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków,. AD POLSKA Sp. z o.o. zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128646, NIP: 6792443991,,, REGON 351384307, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 50 000,00 zł (zwany dalej: „Spółka”)., zwana dalej Spółką.

2. Kontakt ze Spółką
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres e –mail: info@bazarkredytowy.pl, telefonicznie pod nr +48 736 025 050 lub listownie na adres: AD POLSKA Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.

Cele pozyskiwanie danych osobowych przez Spółkę za pośrednictwem strony www.bazarkredytowy.pl i podstawa prawna ich przetwarzania

Aby umożliwić osobom korzystającym ze strony www.bazarkredytowy.pl kontakt ze Spółką za pomocą formularza kontaktowego oraz korzystanie z forum znajdującego się na stronie www.bazarkredytowy.pl Spółka zbiera dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e – mail oraz numeru telefonu .

Udostępnienie danych osobowych następuje wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla potrzeb świadczonych usług.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a RODO, czyli zgoda osoby korzystającej ze strony internetowej Spółki

Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

3. Korzystanie z plików cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies), które pozwalają na przeglądanie Użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Informacje są zbierane w celu opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. Podczas wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są następujące dane: (adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego ). Korzystając ze strony internetowej Użytkownik może udzielić zgody bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności naszej strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszej strony zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez Spółkę jak i przez inne podmioty.

Pliki cookies własne zamieszczane przez Spółkę służą w szczególności: zapamiętaniu preferencji osoby korzystającej ze strony oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu dostępu do poszczególnych treści strony.

Pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące ze Spółką za pośrednictwem strony, które zamieszczane są po to, aby informować Spółkę, że trafiłeś na stronę jednego z naszych podmiotów partnerskich za pośrednictwem Spółki.

Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość innych stron internetowych lub ich działania w zakresie prywatności. Wszelkie linki do innych stron internetowych są wyraźnie oznakowane.

4. Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim
Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, dane na temat Użytkowników strony www.bazarkredytowy.pl oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

5. Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników
Dane osobowe podane podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz forum dostępnego na stronie Spółki nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

6. Prawa
Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od AD POLSKA Sp. z o.o. danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Dodatkowo informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.