Wcześniejsza spłata pożyczki i zwrot kosztów

  • Dodano:

Wiele firm oferuje pierwszą pożyczkę za darmo, czyli spłacamy dokładnie tyle ile pożyczyliśmy. Innymi słowy - firma na nas nie zarabia. Jednak za kolejną pomoc finansową trzeba już zapłacić odsetki. Jeśli masz możliwość spłaty takiej chwilówki przed terminem, lepiej nie zastanawiaj się długo. W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki firma, u której pożyczyliśmy pieniądze ma obowiązek zwrócić nam część kosztów, które wiązały się z zaciągnięciem zobowiązania.

 

Spłać wcześniej - odzyskaj część pieniędzy

Takie zapisy można znaleźć w Ustawie o kredycie konsumenckim. Zobowiązuje ona nie tylko firmy pożyczkowe, ale i banki do umożliwienia klientom przedterminowej spłaty zobowiązania, które wynosi nie więcej jak 255 550 złotych. Dodatkowo, instytucja finansowa jest zmuszona zwrócić poniesione przez klienta koszty w związku z niewykorzystanym, planowym terminem spłaty.

Z przepisów wynika, że klient nie musi informować firmy o przedterminowej spłacie. W jej przypadku, koszty pożyczki powinny być obniżone proporcjonalnie o ten okres czasu, którego klient nie wykorzystał. Warto wspomnieć, że klient ma obowiązek spłacić całość zobowiązania i dopiero wtedy domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Instytucja finansowa ma na to 14 dni od spłaty zobowiązania.

 

Pożyczkodawcy bronią się przed ustawą

Pożyczkodawcy zwykle odnoszą się do wymienionych przepisów zamieszczając w umowach zapis:

Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu pożyczki przed wyznaczonym w umowie dniem spłaty. W przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed wyznaczonym dniem spłaty, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona pożyczka.

To sformuowanie jest  więc zgodne z ustawą.

 

Ustawa nie taka przychylna jak się wydaje

Pamiętać jednak należy o innym ustawowym zapisie, który działa na niekorzyść klienta. Pożyczkodawca ma prawo żądać dodatkowych kosztów przy wcześniejszej spłacie pożyczki! Podkreślmy, że ten wymóg musi zostać wyraźnie wskazany w umowie chwilówki. W praktyce pożyczkodawcy rzadko stosują ten zapis, ale to nie znaczy, że możemy bez czytania umowy tak po prostu ją podpisać. 

Najnowsze wpisy na blogu