Wcześniejsza spłata pożyczki i zwrot kosztów

  • Dodano:

Wiele firm oferuje pierwszą pożyczkę za darmo, czyli spłacamy dokładnie tyle ile pożyczyliśmy. Innymi słowy - firma na nas nie zarabia. Jednak za kolejną pomoc finansową trzeba już zapłacić odsetki. Jeśli masz możliwość spłaty takiej chwilówki przed terminem, lepiej nie zastanawiaj się długo. W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki firma, u której pożyczyliśmy pieniądze ma obowiązek zwrócić nam część kosztów, które wiązały się z zaciągnięciem zobowiązania.

 

Spłać wcześniej - odzyskaj część pieniędzy

Takie zapisy można znaleźć w Ustawie o kredycie konsumenckim. Zobowiązuje ona nie tylko firmy pożyczkowe, ale i banki do umożliwienia klientom przedterminowej spłaty zobowiązania, które wynosi nie więcej jak 255 550 złotych. Dodatkowo, instytucja finansowa jest zmuszona zwrócić poniesione przez klienta koszty w związku z niewykorzystanym, planowym terminem spłaty.

Z przepisów wynika, że klient nie musi informować firmy o przedterminowej spłacie. W jej przypadku, koszty pożyczki powinny być obniżone proporcjonalnie o ten okres czasu, którego klient nie wykorzystał. Warto wspomnieć, że klient ma obowiązek spłacić całość zobowiązania i dopiero wtedy domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Instytucja finansowa ma na to 14 dni od spłaty zobowiązania.

 

Pożyczkodawcy bronią się przed ustawą

Pożyczkodawcy zwykle odnoszą się do wymienionych przepisów zamieszczając w umowach zapis:

Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu pożyczki przed wyznaczonym w umowie dniem spłaty. W przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed wyznaczonym dniem spłaty, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona pożyczka.

To sformuowanie jest  więc zgodne z ustawą.

 

Ustawa nie taka przychylna jak się wydaje

Pamiętać jednak należy o innym ustawowym zapisie, który działa na niekorzyść klienta. Pożyczkodawca ma prawo żądać dodatkowych kosztów przy wcześniejszej spłacie pożyczki! Podkreślmy, że ten wymóg musi zostać wyraźnie wskazany w umowie chwilówki. W praktyce pożyczkodawcy rzadko stosują ten zapis, ale to nie znaczy, że możemy bez czytania umowy tak po prostu ją podpisać. 

Najnowsze wpisy na blogu

Czy osoba bezrobotna może pożyczyć pieniądze online?
Czy osoba bezrobotna może pożyczyć pieniądze online?
  • Dodano: 2018-05-10 15:28:00

Osoby bezrobotne to grupa społeczna, która częściej niż inne miewa problemy finansowe. Właśnie dlatego bezrobotni szukają pomocy w instytucjach finansowych. Banki zwykle nie udzielają kredytów osobom bez stałej pracy. więcej