E-sądy i elektroniczne nakazy zapłaty

  • Dodano:

Korzystanie z e-sądów jest bardzo popularne wśród firm pożyczkowych. To rozwiązanie pozwala na szybkie uzyskanie nakazu zapłaty i skierowania sprawy bezpośrednio do komornika. Jest to często najlepszy sposób na nierzetelnych klientów unikających spłaty zobowiązania.

 

E-sądy, czyli ułatwienie dla wierzyciela

E-sądy powstały w celu jak najskuteczniejszej walki z dłużnikami. Wierzyciel dzięki nim może w bardzo uproszczonej procedurze złożyć pozew online i tą samą drogą otrzymać nakaz zapłaty w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, przez które dłużnik otrzymuje pouczenie o jak najszybszej spłacie należności. Dłużnik po otrzymaniu nakazu ma 14 dni na złożenie sprzeciwu, w przeciwnym razie zostaje nadana klauzula wykonalności, a sprawa jest kierowana do komornika.

 

Pozwany może podważyć zasadność nakazu

Nakaz jest wydawany tylko na podstawie oświadczenia złożonego przez powoda. Sąd operuje jedynie informacjami jakie dostarcza wierzyciel. Dłużnik ma szansę złożyć wyjaśnienia dopiero po wydaniu nakazu przez sąd, w wyżej wspomnianym terminie 14 dni od jego otrzymania. Pozwany może podważyć zasadność nakazu w sytuacjach, kiedy to dług go nie dotyczy, kwota wierzytelności się nie zgadza, dług został uregulowany lub jest przedawniony. 

 

Co zrobić, gdy otrzyma się nakaz zapłaty?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty od e-sądu powinieneś przede wszystkim sprawdzić zasadność nakazu. W tym celu należy wprowadzić 20 znakowy kod otrzymany pocztą na stronie e-sądu. Pod podanym adresem można zapoznać się z całą treścią nakazu. Nie warto z tym zwlekać, ponieważ po upływie 14 dni od doręczenia nakazu nie będziesz mógł się od niego odwołać.

Jeśli podstawą nakazu jest niespłacona pożyczka gotówkowa, należy przede wszystkim sprawdzić poprawność danych w nakazie: muszą zgadzać się kwota długu, a dodatkowo wierzytelność nie może być przeterminowana o 3 lata. Jeśli choć jedna z tych kwestii nie jest zgodna z prawdą, dłużnik ma podstawy do podważenia zasadności nakazu. Jednak w przypadku gdy nakaz jest zasadny, należy jak najszybciej uregulować zobowiązanie w terminie wyznaczonym przez sąd, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana do komornika.

Najnowsze wpisy na blogu